C.E. İşareti Uygulaması

C.E. işareti uygulaması, yurtdışında satışa çıkartılacak olan ürünlerin geçerliliğini koruması için gerekli olan bir uygulamadır. Avrupa Birliği uygunluk belgesi olarak da bilinen bu uygulama ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösterebilmelerini sağlamaktadır.

CE İşareti Conformité Européenne yani Avrupa Uygunluğu anlamına gelir. Avrupa Ekonomik Alanı’nda piyasaya sürülen tüm ürünler için zorunlu bir sertifika işaretidir. Bu sertifika; ürünün yüksek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir. Ancak tüm ürünler CE işareti gerektirmez. Yalnızca AB spesifikasyonlarının sunulduğu ürünler CE işareti gerektirir. 20’den fazla ürün sektörü için AB gereklilikleri, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan “Yeni Yaklaşım” Direktiflerinde belirtilmiştir.

 • Gazlı Cihazlar Yönetmeliği (GAR)
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
 • Alçak Gerilim Direktifi (LVD)
 • Basınçlı Ekipman Direktifi (PED)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (EMC)
 • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için ekipman (ATEXS)

C.E. İşareti Neden Önemlidir?

Bir ürün sektörlerinden herhangi birinin kapsamına giriyorsa uygunluk değerlendirmesinden geçmelidir. Bir ürünün birden fazla direktif veya yönetmeliğin kapsamına girmesi mümkündür. Bu durumda geçerli olan her şeye uyması gerekir. Yeni Yaklaşım Direktifleri, bir ürünün AB pazarına sürülmeden önce karşılaması gereken temel gereklilikleri ortaya koymaktadır. Ancak asgari gereklilikleri özetleyen teknik ayrıntılar genellikle Direktifin kendisinde bulunmaz.

C.E.-İşareti-Uygulamaları

Günümüzde, temel gereksinimlerin karşılanmasında teknik bir çözüm sağlamak amacıyla direktifler kapsamında belirli temel gereksinimleri hedefleyen belirli ürünler için bazı Avrupa standartları benimsenmiştir. Bu demektir ki bir ürün için uyumlaştırılmış Avrupa standartları mevcutsa ve üretici bunları üretim sürecinde takip ediyorsa, ürünün ilgili AB direktifinde bu standartların hedeflediği gerekliliklere uygun olduğu varsayılacaktır. Yine de standartları kullanmak isteğe bağlıdır. Bu, üreticilere uygunluğu değerlendirmek için genel mühendislik ve bilimsel literatürde bulunan diğer teknik çözümleri seçme esnekliği verir. Uyumlaştırılmış standartların referansları her direktif için mevcut Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (OJEU) bulunabilir.

C.E. İşareti Uygulaması Kapsamı

C.E. işareti uygulaması kapsamında üreticilerin aşağıdakilerden sorumlu olduğunu ifade edebiliriz.

 • Uygulanabilir direktifleri ve standartları belirleyin
 • Ürün gereksinimlerini doğrulayın
 • Bağımsız bir uygunluk değerlendirmesinin (bir onaylanmış kuruluş tarafından) gerekli olup olmadığını belirleyin
 • Ürünü test edin ve uygunluğunu kontrol edin
 • Sunum için gerekli belgeleri hazır bulundurun
 • CE işaretini iliştirin ve bir uygunluk beyanı yayınlayın

İthalatçılar veya distribütörler bir ürünü kendi adları altında pazarlarken, üreticinin sorumluluklarını üstlenirler. Ancak güvenlik risklerinin daha yüksek olduğu bazı ürünler için, uygunluk değerlendirmesinin bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından yapılması gerekir. AB ülkeleri tarafından onaylanmış kuruluşlar, ürün tipi testleri yapacak ve uygunluk beyanı yayınlanmaktadır.

Profesyonel Hizmetler

Siz de C.E. işareti belgesine sahip olmak ve Avrupa’da ürünlerinizin en iyi şekilde satışa sunulmasını ve kullanılmasını sağlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Firmamız ile iletişime geçerek bu konu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.