Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Gümrük kontrolü altında işleme, serbest dolaşıma girmeyen ve ithalat vergilerine ya da ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan niteliğini ya da durumunu değiştirmekte olan ve söz konusu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri kapsamında serbest dolaşıma girmelerini ifade etmektedir.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi olarak da bilinen bu işlem işlenmiş ürünlerin ithalat vergisinin ithal ürünün vergisinden çok daha düşük olduğu işlemler ya da serbest dolaşıma giriş sırasında aranılan çeşitli teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanabilmesi için işleme faaliyetlerine tabi tutulması gerekmektedir. Gümrük kontörlü altında işleme izni için veri işleme ve teknik ile ilgili gümrük idaresine başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi doğrultusunda getirilmiş olan eşyalar için gümrük müdürlüğüne eşyanın gümrük vergilerinin tutarının %20’si teminat olarak gösterilmektedir. Fakat 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 155. ve 116.maddelerine göre teminat verilmesi gerekmemektedir. Bunun yanı sıra kısmi teminat uygulaması da gerçekleştirilebilir. Gümrük müdürlüğü kapsamında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10.maddesine göre teminat çeşitleri teminat olarak kabul edilmektedir.

Gümrük-Kontrolü-Altında-İşleme

Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

Firmaların yukarıda bahsedilen işlemleri yapabilmeleri ve bu işlemlerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için gümrük kontrolü altında işleme iznine ihtiyaç duyulmaktadır. Gümrük müdürlüğü kapsamında ekonomik şartlar, başvuru yapan kişinin özel şartları ve işleme faaliyetlerinin özelliği dikkate alınarak 2 yıl aşmayacak şekilde süre belirlenmektedir. Söz konusu süre kapsamında mücbir sebep ya da beklenmeyen durumlarda ya da izin sahibi tarafından ileri sürülmekte olan haklı gerekçeler ile üç aya kadar uzatma söz konusu olur. Mücbir sebep ya da beklenmeyen haller ile ilgili kamu ve kuruluşlardan alınan belgelerin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Gümrük kontrolü altında işleme izninin sonlandırılması için gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375. maddelerinde belirtilmekte olan şartların yerine getirilip getirilmediği ile ilgili yetkilendirilen gümrük müşaviri kapsamında düzenlenmekte olan tespit raporunun işleme faaliyeti için gerçekleştirilen süre içinde ya da en geç söz konusu sürenin sona erdiği tarihten sonraki 1 ay içinde gümrük müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Profesyonel Hizmetler

Söz konusu hizmetlerin profesyonel ve kaliteli bir şekilde alınması ve sunulması son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda söz konusu alanda uzman ve deneyimli olan firmamızın en kusursuz ve güvenilir hizmetleri sunduğunu ifade edebiliriz. Yapılması gereken tek şey ihracat ve ithalat yapmak isteyen kişilerin bizimle iletişime geçmesidir. Siz de bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmak ve profesyonel bir deneyim elde etmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Bizimle iletişime geçerek konu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Web sitemizde yer alan bilgiler aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.