Gümrük Müşavirliği Danışmanlığı

Gümrük müşavirliği danışmanlığı, gümrük müşavirliği ile ilgili tüm hizmet ve süreçler kapsamında danışmanlık sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda gümrük müşavirliği danışmanlığı ile ilgili detaylara geçmeden önce gümrük müşavirliğini incelemek çok daha doğru olacaktır.

Gümrük müşavirliği, en genel tanımı ile gümrük idarelerinde temsil yöntemiyle iş takibi, eşya sahibince verilen noter tasdikli vekaletnameyle yapabilmek için bakanlık tarafından tanınan yetkileri kullanan kişi olarak açıklanabilir. Gümrük müşavirliği hizmeti kapsamında söz konusu sürecin takip edilmesinin dışında hemen her türlü dış ticaret işlemleri için danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. İdare ile mükellef kişiler arasında olan iş sürecinin tesisi, dış ticaret hareketlerinin yasalar için uygun ve emredilen yöntemler ile gerçekleştirilmesinin sağlanması gümrük müşavirliğinin en temel sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra dış ticaret ile ilgili Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği gibi mevzuatları bilmek ve söz konusu mevzuatın geliştirilmesi için revize edilme mükelleflerden gelen taleplerin mevzuata uygun hale getirilmesi ede gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Mevzuata uygun hale getirilen talepler ilgili bakanlık birimlerine ulaştırılmakta ve bu konuda ki tüm çalışmaların takip edilmesi sağlanmaktadır.

Gümrük Müşavirliği Danışmanlığı

Gümrük Müşavirliğinin Sorumlulukları

Gümrük müşavirliğinin görevi 7681 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Söz konusu görev ve sorumluluklar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • Müşterilerin ödeyecekleri vergi ve harçların belirlenmesi
  • Menşe sertifikaları, gümrük faturaları, kargo belgeleri gibi çeşitli ithalat belgelerinin düzenlenmesi
  • Vekalet ile müşterilerin adına belge imzalanması
  • İthalat ve ihracat belgelerinin gümrük düzenlemelerine, prosedürlere ve yasalara göre hazırlanması.
  • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, sigorta gereksinimleri, tarife sistemleri, gümrükler ile ilgili çeşitli konularda gümrük müşavirlerinin müşterilerine tavsiyelerde bulunması gerekmektedir.
  • Yüklerin tahsilini hızlandırabilmek için limanlarda ki gümrük komisyoncuları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Gümrük Müşavirliği Danışmanlığı Kapsamı

Gümrük müşavirliği danışmanlığının kapsamı genel olarak aşağıdaki gibidir.

İthalat Gümrükleme Süreçleri

İthalat gümrükleme süreçleri; markaların bir ürünü yurtdışından satın almak istediklerinde gerçekleşen bütün işlemleri ifade eder. Malın yurtdışından alınması ve millileştirilmesi süreci firmaların kendi kontrolleri ile gerçekleştirebilecekleri hususlar değildir. Çünkü gümrük beyannamesinden diğer bütün belgelere kadar süreç, uzmanlık gerektirir.

İhracat Gümrük İşlemleri

Türkiye’de bulunan birey ya da markaların yurtdışına bir ürün satmak amacıyla gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamı ihracat gümrük işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Ürünün gümrük vergisi ve diğer bütün işlemlerinin tamamlanmasını kapsayan ihracat gümrük işlemleri oldukça özel süreçlere işaret eder. Bu nedenle de profesyonel bir firma tarafından süreçlerin yönetilmesi gerektiğini vurgulamak gerekir.

Profesyonel Hizmetler

Firmamız müşterilerine en kaliteli ve profesyonel hizmetleri sunmaktadır. Siz de bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız hemen harekete geçerek bizimle iletişim kurabilirsiniz. Profesyonel gümrük müşavirliği danışmanlığı sizleri bekliyor.