Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Performans gümrük müşavirliği ilgili mevzuatlar ile etik kurallara uygun olarak, Hizmet verdiği müşterisinin kendisine verdiği ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğun firmaya ait olduğu evraklara istinaden ilgili mevzuata uygun ve doğru bir şekilde belgelerin düzenlenmesi ve düzenlenen belgelerin ilgili kurumlara iletilmesiyle sorumludur.Bu işlemler sırasında firmanın hatasından kaynaklı olmayan ve müşavirlik şirketince yapılabilecek hatalardan kaynaklı olarak oluşabilecek cezalar 3.000.000.000 TL limite kadar sigorta poliçesi kapsamında tazmin edilmektedir.