Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Performans Notu : 28.07.2021 tarihli 31551 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile,

4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafına ‘ Kasten yaptığı bir tahrifat ’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması’ ibaresi eklenmiştir.
Yapılan düzenlemenin gerekçesinde; yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasının önlenerek, Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm