İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Performans Notu: 06.08.2021 tarihli 31560 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( İhracat 96/31) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6) ile ,
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 27-32 nci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.
Böylelikle aşağıda belirtilen ürünlerin ihracı için izne gerek kalmamıştır.

27-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”

28-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tulum (koruyucu iş elbisesi)”

29-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”

30- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “gözlük (koruyucu gözlükler)”

31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske”

32-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi steril/non-steril eldiven”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210806-17.htm