İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Performans Notu : 14.07.2021 tarihli 31541 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No : 2021/29) ile

ABD ve Almanya menşeili 3904.10.00.00.19 gtip yer alan Süspansiyon tipi polivinil klorür ürünün uygulanmakta olan dampinge karşı önlemde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.