Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları

Performans Notu : 29.07.2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II 29/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alındı.

Yapılan değişiklikle Türkiye ile Gürcistan arasındaki STA kapsamı ürünlerin ticaretinde Bölgesel Konvansiyona taraf ülkelerle menşe kümülasyon imkanı tanınmış oldu.

Bölgesel Konvansiyon Yönetmeliği’nin V nolu ekinde bulunan Tablo esas alınarak kümülasyon uygulanabilecektir.