Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Performans Notu : 24.08.2021 tarihli 31578 sayılı resmi gazetede yayımlanan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ( Karar Sayısı:4412) ile 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına Karar verilmiş olup ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl 0,060 ABD Doları/Kg, ikinci yıl 0,058 ABD Doları/Kg ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg şeklinde uygulanır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf